Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM tặng 1.250 phần quà an sinh tới hộ dân quận 12