Đoàn y bác sĩ BV Sản nhi Quảng Ninh lên đường chi viện TP Hồ Chí Minh