Doanh nghiệp Trung Quốc dựng mô hình giống 'đường lưỡi bò' phi pháp tại Hải Phòng