Doanh nghiệp quân đội trước thách thức của Đại dịch Covid-19

Nhân ngày Doanh nhân Việt Nam, 13/10, cùng tìm hiểu về nỗ lực của những doanh nghiệp quân đội trước thách thức của Đại dịch Covid-19.

Thứ tư, 13/10/2021 22:56

Thời sự