Doanh số bán lẻ của Anh giảm lần đầu tiên kể từ khi mở cửa trở lại