Doanh số bán xe máy ở Việt Nam giảm gần 46% so với cùng kỳ năm 2020