Độc quyền: Là bố của Hoa hậu, tôi cũng biết rằng giờ mình không thể cởi trần để tiếp khách như lúc ở nhà bình thường được