Đội Công binh 'Mũ nồi xanh' trình diễn võ thuật

Phóng sự ảnh - Số 2516: Đội Công binh 'Mũ nồi xanh' trình diễn võ thuật.

Thứ năm, 09/12/2021 15:15

Thời sự