Đổi thay từ những miền quê

Trong những năm qua, chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đã để lại những dấu ấn phát triển đậm nét trên nhiều lĩnh vực. Để tạo nên những miền quê với nhiều đổi thay từ những vùng nông thôn còn nhiều khó khăn, nhờ sự chung sức, đồng lòng của chính quyền và nhân dân đã tạo nên những miền quê giàu đẹp đáng sống. Trong dòng chảy của sự phát triển đó, những người lính trở về luôn tự hào được góp phần công sức nhỏ bé của mình để xây dựng quê hương, đất nước.

Thứ tư, 21/07/2021 22:47

Thời sự