Đối tượng 'ăn mày mặt đen' có thể bị xử phạt hành chính 300 nghìn đồng