Đối tượng dễ trở nặng khi nhiễm Covid-19 dù đã tiêm vắc xin