Đội tuyển Malaysia có 11 người, dính 6 thẻ vàng và bị loại mất tiêu!