Đội tuyển Việt Nam: Có lợi thế nhiều hơn nhờ khủng hoảng chấn thương?