Đón hơn 200 chiến sĩ quân y hỗ trợ ĐBSCL chống dịch