Đồng Dao (30 Chưa Phải Là Hết) trả lời báo chí, vui miệng 'spoil' luôn cái kết li hôn và không bao giờ tái hợp vì con!