Đồng Nai: 42 nhân viên y tế mắc Covid-19 tình nguyện ở lại tiếp tục làm việc