Đồng Nai: Cho phép quán karaoke hoạt động trở lại

Ngày 27-1, ông Nguyễn Sơn Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã ký chỉ thị số 02/CT-UBND về việc điều chỉnh các biện pháp tạm thời Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Theo đó, kể từ 0 giờ ngày 28-1, UBND tỉnh Đồng Nai cho phép các sự kiện đám tang, đám cưới, các hoạt động tôn giáo, các dịch vụ kinh doanh ăn uống được hoạt động 100% công suất và không hạn chế số người nhưng phải tuân thủ các quy định về phòng chống dịch, những người tham gia phải được tiêm 2 mũi vaccine trở lên hoặc người đã khỏi bệnh Covid-19 dưới 6 tháng.

Riêng đối với các cơ sở kinh doanh như vũ trường, karaoke, massage, quán bar, internet, trò chơi điện tử, làm đẹp… được hoạt động 50% công suất và cũng phải tuân thủ các quy định phòng chống dịch.

Kể từ 0 giờ ngày 28-1, quán bar tại Đồng Nai được phép hoạt đồng trở lại

UBND tỉnh Đồng Nai cũng khuyến cáo người dân chưa tiêm đủ liều vaccine cơ bản chỉ tham gia lưu thông khi thực sự cần thiết như chăm sóc sức khoẻ khẩn cấp, thiên tai, hoả hoạn…

Theo TIẾN MINH/Sài Gòn Giải phóng Link Gốc:           Copy Link
http://www.sggp.org.vn/dong-nai-cho-phep-quan-karaoke-hoat-dong-tro-lai-791309.html

Tags: Nguyễn Sơn Hùng  |  SGGPO  |  đồng nai  |  karaoke  |  đám tang  |  vũ trường  |  trò chơi điện tử  |  COVID_19  |  Thích ứng Covid-19  |