Đồng Nai đón 235 cán bộ, giảng viên và sinh viên y khoa tình nguyện hỗ trợ chống dịch Covid-19