Đông Nhi khoe ảnh con gái ngủ say xưa bên Ông Cao Thắng, dòng trạng thái ẩn ý đến bất ngờ