Đồng Tháp: Học sinh lớp 6 bỏ học vì... không đọc được chữ, không biết vì sao được lên lớp