Đồng Tháp: Nhóm thanh niên đến tận trường bắt học sinh đem đến khu vực vắng đánh đập dã man