Đồng Tháp đặt mục tiêu tiêm 60.000 liều vaccine COVID-19 mỗi ngày