Đồng Tháp giãn cách theo Chỉ thị 15 từ 0h ngày 23/9