Đồng chí Đỗ Đình Hồng tiếp tục được bầu làm Bí thư Huyện ủy Mê Linh

 Chiều 5-8, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Mê Linh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, tiếp tục triển khai một số nội dung và họp phiên bế mạc. Đại hội đã báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Mê Linh khóa XI.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Mê Linh nhiệm kỳ 2020-2025.

Trước đó, đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Mê Linh khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 37 đồng chí. Ban Chấp hành khóa XI đã bầu 11 đồng chí vào Ban Thường vụ Huyện ủy; bầu Bí thư Huyện ủy, Phó Bí thư Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy. Đồng chí Đỗ Đình Hồng, Bí thư Huyện ủy Mê Linh khóa X, tiếp tục được bầu làm Bí thư Huyện ủy khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Cũng trong chiều 5-8, đại hội đã bầu 8 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đại diện cho Đảng bộ huyện Mê Linh dự Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Đại hội đã thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào Dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội. Đại hội cũng đã thống nhất thông qua Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025 và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Mê Linh lần thứ XI.

Đồng chí Đỗ Đình Hồng tiếp tục được bầu làm Bí thư Huyện ủy Mê Linh khóa XI.

Phát biểu bế mạc đại hội, Bí thư Huyện ủy Mê Linh khóa XI Đỗ Đình Hồng đề nghị toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện tiếp tục phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, nỗ lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong 5 năm tới, phấn đấu xây dựng huyện Mê Linh ngày càng phát triển nhanh, toàn diện và bền vững.

Theo Hoàng Sơn/Hà Nội mới Link Gốc:           Copy Link
http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Chinh-tri/974922/dong-chi-do-dinh-hong-tiep-tuc-duoc-bau-lam-bi-thu-huyen-uy-me-linh

Tags: Mê Linh  |  Đỗ Đình Hồng  |  Đại hội  |  Huyện ủy  |  Đảng bộ  |  2020 2025  |  đồng chí  |  nhiệm kỳ  |  đại biểu  |  tiếp tục