Động thái của Thủy Tiên giữa lúc rộ tin đồn đang mang thai