Động viên gia đình có học sinh tử vong sau tiêm vaccine phòng Covid-19