Dự báo thời tiết 23/6, Hà Nội nắng thiêu đốt trước khi đón mưa