Đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản

Nguyễn Thị Nụ (huyện Bình Chánh, TP HCM) hỏi: 'Tôi làm việc tại công ty và tham gia BHXH từ tháng 4-2019. Đến đầu tháng 7-2020 thì công ty gặp khó khăn và bắt đầu nợ BHXH. Tính đến thời điểm công ty nợ, tôi đã đóng BHXH gần 7 tháng trong vòng 12 tháng trước khi sinh con. Tuy nhiên, sau khi sinh con đến nay tôi vẫn chưa được công ty giải quyết chế độ thai sản, lý do đang nợ BHXH. Trường hợp tôi có được hưởng chế độ thai sản không?'

- Luật sư Nguyễn Văn Phúc, Đoàn Luật sư TP HCM, trả lời: Theo quy định tại khoản 2 điều 31 Luật BHXH thì điều kiện để lao động nữ được hưởng chế độ khi sinh con là phải đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con. Trường hợp của chị, trước thời điểm công ty nợ BHXH thì chị đã đóng BHXH nhiều hơn 6 tháng trong vòng 12 tháng trước khi sinh con nên đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản. Đề nghị chị liên hệ với cơ quan BHXH để được hướng dẫn thủ tục hưởng chế độ theo quy định.

Theo Người Lao động Link Gốc:           Copy Link
http://nld.com.vn/cong-doan/du-dieu-kien-huong-che-do-thai-san-20211208191955834.htm

Tags: thai sản  |  Nguyễn Văn Phúc  |  hưởng chế độ thai sản  |  đủ điều kiện