Dự kiến tăng tỉ lệ điều tiết ngân sách cho TP Hồ Chí Minh lên 21%

Nếu được thông qua, tỷ lệ điều tiết ngân sách cho TP Hồ Chí Minh từ năm 2022 sẽ được tăng thêm 3%.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến về Báo cáo công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 Chính phủ trình Quốc hội. Trong phần dự toán các địa phương, Bộ Tài chính có tăng tỉ lệ điều tiết ngân sách cho TP Hồ Chí Minh từ 18% hiện nay lên mức 21%.

Báo cáo của Bộ Tài chínhước tính tổng thu ngân sách TP Hồ Chí Minh dự kiến năm 2022 là gần 386.570 tỷ đồng. Với con số này, TP Hồ Chí Minh vẫn là địa phương có thu ngân sách lớn nhất cả nước (tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn năm 2022 ước tính hơn 1,56 triệu tỷ đồng).

Với tỷ lệ điều tiết ngân sách địa phương được hưởng 21%, TP Hồ Chí Minh được giữ lại hơn 41.500 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các khoản thu ngân sách địa phương được hưởng 100% là gần 42.600 tỷ đồng. Như vậy tổng thu ngân sách địa phương TP Hồ Chí Minh được hưởng theo phân cấp là hơn 84.120 tỷ đồng, tăng gần 22% so với dự toán năm 2021.

Đề xuất giảm tỷ lệ điều tiết ngân sách cho Hà Nội

Trong chiều ngược lại, một đầu tàu kinh tế khác là Hà Nội, theo báo cáo, Bộ Tài chính lại giảm 3% tỷ lệ điều tiết ngân sách từ mức 35% hiện tại xuống 32% từ năm 2022.

Bộ Tài chính ước tính tổng thu ngân sách Hà Nội dự kiến năm 2022 là 311.650 tỷ đồng. Với tỷ lệ điều tiết ngân sách địa phương được hưởng 32%, Hà Nội được giữ lại hơn 53.159 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các khoản thu ngân sách địa phương được hưởng 100% là gần 45.779 tỷ đồng.

Như vậy tổng thu ngân sách địa phương Hà Nội được hưởng theo phân cấp là hơn 98.939 tỷ đồng, tăng gần 22% so với dự toán năm 2021.

Bộ Tài chính ước tính nợ công đến năm 2024 vào khoảng 4,88 triệu tỷ đồng

Nợ công tiệm cận 5 triệu tỷ đồng vào năm 2024

Báo cáo của Bộ Tài chính cũng cho biết, dự toán thu ngân sách năm 2021 là hơn 1,343 triệu tỉ đồng. Trong đó, 9 tháng đã thu được hơn 1,077 triệu tỉ đồng, bằng 80,2% dự toán, tăng 9,2% so cùng kỳ năm 2020.

Sang năm 2022, Bộ Tài chính dự toán tổng thu cân đối ngân sách nhà nước là 1,411 triệu tỉ đồng, tăng khoảng 3,4% so với ước thực hiện năm 2021.

Trong giai đoạn 2022-2024, Bộ Tài chính cho biết, đại dịch Covid-19 đã và đang tạo thêm nhiều khó khăn, thách thức đối với mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội, tiếp tục tạo áp lực lớn đối với thu, chi và cân đối ngân sách Nhà nước.

Ước tính tổng thu ngân sách 3 năm 2022 - 2024 dự kiến 4,65 triệu tỉ đồng, còn chi ngân sách là 5,8 triệu tỉ đồng. Tỉ lệ bội chi ngân sách nhà nước bình quân giai đoạn 2022-2024 khoảng 3,8%GDP.

'Dịch Covid-19 đã và đang tạo ra những thách thức đối với đối với Kế hoạch ngân sách Nhà nước trung hạn 3 năm 2022-2024', Bộ Tài chính đánh giá.

Về nợ công, Bộ Tài chính ước tính đến năm 2024 chiếm khoảng 43 - 44%GDP. Nợ công giai đoạn 2022-2024 cũng dự kiến vượt mốc 4 triệu tỉ đồng, đặc biệt năm 2024 dự kiến nợ công tiệm cận mốc 5 triệu tỉ đồng (4,88 triệu tỷ đồng)

Theo Thuỳ An/VTVNEWS Link Gốc:           Copy Link
http://vtv.vn/kinh-te/du-kien-tang-ti-le-dieu-tiet-ngan-sach-cho-tp-ho-chi-minh-len-21-20211028135525759.htm

Tags: tỉ lệ điều tiết ngân sách  |  TP Hồ Chí Minh  |  ngân sách Nhà nước  |  nợ công

netRADIO     netTV