Đu theo đỉnh giá vàng, người mua lỗ đậm 3 triệu/lượng