Đưa sách về cho học sinh miền biển

Sáng 28/1, thị xã Đức Phổ (Quảng Ngãi) tiếp nhận và trao 106 tủ sách cho học sinh các trường học vùng biển Sa Huỳnh. Từ các nguồn vận động, hỗ trợ xã hội hóa hàng nghìn đầu sách được đưa về thư viện trường học phục vụ công tác giảng dạy, học tập của trẻ em vùng biển.

Trao tặng sách cho các em học sinh Trường Tiểu học Phổ Khánh.

106 tủ sách với hơn 6.000 cuốn sách về các lĩnh vực văn học, lịch sử, kỹ năng sống, hỗ trợ học ngoại ngữ… được trao cho 7 trường tiểu học, trung học cơ sở các vùng biển Sa Huỳnh. Tất cả các đầu sách được chuyển về trao tặng thư viện, học sinh, trường học phục vụ việc học tập của trẻ em.

Học sinh Trường Trung học cơ sở Phổ Thạnh tìm kiếm, đọc sách tại thư viện.

Bà Lê Thị Điểm, Phó phòng Giáo dục thị xã Đức Phổ chi biết, thị xã Đức Phổ hiện có 16 nghìn học sinh cùng hơn 700 lớp học, trong đó chỉ 2/3 trường lớp học có tủ sách, thư viện phòng đọc sách. 'Tại nhiều thư viện trường học, nguồn sách thiếu thốn; việc tìm kiếm, phân loại sách khó khăn; nhiều sách cũ, hư hỏng không còn phù hợp phục vụ công tác giảng dạy'. Từ các nguồn hỗ trợ, xã hội hóa giúp các trường học vùng biển thị xã Đức Phổ đa dạng nguồn sách cho các em học sinh. Qua đó, hình thành kỹ năng đọc, kỹ năng mềm cho trẻ em, đẩy mạnh chính sách khuyến đọc cho học sinh các trường học miền biển, hải đảo.

Theo ĐÔNG HUYỀN/Nhân dân Link Gốc:           Copy Link
http://www.nhandan.com.vn/tin-tuc-giao-duc/dua-sach-ve-cho-hoc-sinh-mien-bien-684249/

Tags: Đức Phổ  |  Trường Tiểu  |  Phổ Khánh  |  Sa Huỳnh  |  Trường Trung  |  Phổ Thạnh  |  Bà Lê Thị Điểm  |