Đức, Áo bác bỏ thuyết âm mưu về việc tăng hạn sử dụng vaccine Pfizer