Đức: Thủ tướng sắp mãn nhiệm Merkel kêu gọi người dân tiêm vaccine