00:00

Dùng giấy đi đường giả ghi 'đón con dâu nguyên Chủ tịch Quốc hội'

TIN LIÊN QUAN