Đừng khiến thầy Park 'đau' vì giảm lương, bởi ông còn nỗi lo khác 'to bằng cái giành'