Đúng là mối lương duyên trời ban giữa thần tượng và anti-fan, admin thông báo đóng group 'Anti Nữ hoàng đạo lý' mà dính lỗi chính tả giống hệt Hương Giang