Dùng tiền bạn trai, Mai Phương Thúy có giống Ngọc Trinh?