00:00

Đứng xem chơi cờ, bất ngờ dùng búa sát hại hàng xóm

TIN LIÊN QUAN