Được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

Nguyễn Lan Hương (TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) hỏi: 'Công ty tôi hoạt động trong lĩnh vực du lịch. Đợt dịch vừa qua, công ty đã phải giảm đến 1/3 số lao động. Vậy công ty tôi có đủ điều kiện để tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất không?'.

Luật sư Đặng Anh Đức, Đoàn Luật sư TP Hà Nội, trả lời: Căn cứ quy định tại khoản 1, điều 5, chương II Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7-7- 2021 của Thủ tướng Chính phủ, người sử dụng lao động đã đóng đủ BHXH hoặc đang tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đến hết tháng 4-2021 mà bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 dẫn đến phải giảm từ 15% số lao động tham gia BHXH trở lên tại thời điểm nộp hồ sơ đề nghị so với tháng 4-2021 thì thuộc đối tượng được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất. Vì vậy, trường hợp công ty của bà giảm 1/3 số lao động (trên 30%), nếu đã đóng đủ BHXH đến hết tháng 4-2021 mà bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 và chưa thực hiện tạm dừng đóng hoặc đã được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9-4-2020 và Nghị quyết số 154/NQ-CP ngày 19-10-2020 của Chính phủ không quá 6 tháng thì được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1-7-2021 của Chính phủ, với thời gian không quá 6 tháng.

Theo Người Lao động Link Gốc:           Copy Link
http://nld.com.vn/cong-doan/duoc-tam-dung-dong-vao-quy-huu-tri-va-tu-tuat-20211207194057884.htm

Tags: hưu trí  |  quỹ hưu trí  |  người sử dụng lao động  |  Thủ tướng Chính phủ  |  tham gia BHXH  |  nộp hồ sơ