Dương Khắc Linh và bà xã đưa hai con sinh đôi sang nhà Hồ Ngọc Hà bơi cùng Leon và Lisa