Đường không dấu - Tàu không số

Đường Hồ Chí Minh trên biển" - con đường không dấu được hình thành từ những con tàu “Không số” là kết quả của những sự sáng tạo độc đáo: sáng tạo từ phương tiện cách thực thực hiện và cả nguồn nhân lực làm nhiệm vụ vận tải…

Chủ nhật, 24/10/2021 15:11

Thời sự

Vườn lan của lính đảo 03:52

Vườn lan của lính đảo

Thứ sáu, 26/11/2021 | 13:52