Duy Mạnh tích cực tập luyện, nghỉ hết năm 2020

Chấn thương của Duy Mạnh được đánh giá nặng. Anh có thể đạt thể trạng tốt nhất vào tháng 1-2021, thi đấu trọn vẹn một trận đấu.

Thứ sáu, 22/05/2020 01:15

Thể thao

Quán thể thao - Số 33 28:52

Quán thể thao - Số 33

Thứ tư, 21/04/2021 | 14:26
Tạp chí Thể công - Số 124 14:54

Tạp chí Thể công - Số 124

Thứ bảy, 17/04/2021 | 15:09