EURO 2020: 'Người gác đền' và những cuộc chiến trong khung thành