EVN nói sẽ hạn chế tối đa việc ghi nhầm hoá đơn từ hôm nay