EVN rút ngắn lộ trình, hoàn thành chuyển đổi số vào 2022