EVN vượt khó khăn, thách thức, hoàn thành nhiệm vụ ĐH Đảng bộ đề ra