EVNHCMC tiếp tục ủng hộ 9 tỷ đồng cho các bệnh viện tuyến đầu điều trị Covid-19