00:00

Em gái ông Kim Jong-un 'dội gáo nước lạnh' vào niềm hy vọng của Mỹ

TIN LIÊN QUAN