Eriksen lần đầu đi dạo cùng vợ con sau sự cố ngừng tim