Bác sĩ Trương Hữu Khanh: F0 được về nhà - hãy an tâm!